SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
MARKA TESCİL BELGEMİZ

Kullanıcı Adı
Şifre
Beni Hatırla
Üye Ol Şifremi Unuttum
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de pek çok meraklısı bulunan tüm avcılık, atıcılık, sportif balıkçılık hobisinin yaygınlaştırılması, kanun ve nizamlar çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır.

     Bu amaçla ülkemizdeki kanun ve yönetmelik uygulamalarının batı ülkeleri uygulamaları seviyesine çıkarılmasında çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak, her çeşit avcılık, atıcılık, sportif balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesine çalışmak, atıcılar yetiştirmek ulusal ve uluslararası müsabakalara iştirak etmek, müsabakalar tertip etmek ve bunların standartlarını belirlemek, üyelerine her çeşit araç ve gerecin temininde yardımcı olmak, poliganlar, üretme istasyonları, müsabaka sahaları ve avlak kurmak.Federasyona üye olarak atıcı yetiştirir.

     Doğal dengeyi ayakta tutan unsurların yok olması sonucu doğanın ve yaban hayatın olumsuz etkilenişin bilincinde olan derneğimiz bu amaçla olumsuzlukları engellemek fauna ve florayı korumakla kendini yükümlü saymıştır.

     Yaban hayatının yaşam muhitleriyle birlikte korunması çalışmalarını yapar, bu konuda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları ile vakıf ve derneklerle işbirliği yapar, maddi ve manevi destek olur, üretme sahaları, orman alanları, suni göl ve göletler kurarak üretme avlanma sahaları tesis eder. Yayınlar çıkarır, çıkarılmasını sağlar, fuarlar, paneller, konferanslar, radyo, tv. Programları yapar, kasetler, muhtelif promosyon malzemeleri sağlar, dağıtır, organizasyonlar düzenler.
Av turizmini milli ekonominin verimli bir kaynağı olarak kabul ederek geliştirilmesine yardımcı olur, düzenlemeler yapar, yaptırır.

     Devlet-Halk işbirliği ile bu memleket servetini avcıların ne şekilde, hangi şartlarla kullanacağının ve memleketin ekonomik kalkınmasında bu servetten nasıl istifade edeceğimizin, prensiplerini oluştururken sektörün ekonomik tarafını temsil eder derneğimizin bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği içinde silah, kara ve deniz avcılığı, yaban hayatı, .evre ve doğa ile ilgili konularda kanun, sirküler ve yönetmelik çalışmalarında prensiplerin tespiti ile çağdaş, adil, günün koşullarına uygun çıkması için çalışılacaktır.Bu konuda ruhsat, lisans, izin, tezkere, okul, kurs vs. gibi uygulamada gerekli olan belgelerin verişmesi, basılması, uygulanması gibi konularda konun ve nizamlar çerçevesinde yetkili makamların izniyle faaliyetleri yürütür, yürütülmesine yardımcı olur.

     Hukuksal açıdan kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, amaçlarımızla çelişen kanun, karar, sirküler ve yönetmeliklerle yasal yollarla mücadele eder. Bu konuda haksızlığa uğrayanların haklarını savunur, Yönetim Kurulu Kararı ile davalar açar, avukatlar tutar, maddi manevi destek olur.

     Yaban Hayatı, çevre sorunları kavramı içinde düşünüldüğünden bundan yola çıkarak çevre sorunlarıyla ilgilenmek ve çevreci kuruluşlarla işbirliği yapmak, maddi ve manevi destek olmak gerekmektedir. Koruma geliştirme yasaklarla değil eğitim ve üretimle olacağından, her türlü eğitim ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve konuda çalışma yapan tüm kuruluşlarla dayanışma, yardımlaşma içinde olacaktır.Av ve yabam hayatının üretilmesi, geliştirilmesi, yaşama muhitlerinin muhafazası için çalışmalar yapar, hibe toplar, hibe yapar, üretir korur, teknik donanım, teknolojik bilgi eleman, uzman temin eder, damızlık, yumurta, yem, makine ve teçhizat temin ve ithal eder.Bilimsel kuruluşlar ve üniversiteler dernek ve vakıflarla işbirliği yapar, müşterek çalışır.

                                                                                                 M. Aydın KALAY
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
MARKA TESCİL BELGEMİZ&k101&
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ

Aktif Ziyaretçi : 1
Bugün Tekil: 9
Bugün Çoğul: 11
Toplam Tekil: 119214
Toplam Çoğul: 1952109
Toplam Haber : 1
Personel Sayısı : 16
Dernek Üye Say. : 0
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
Sisav Doğa Sporları Dernek Üye Kayıt Formu İçin Tıklayınız

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu İçin Tıklayınız

5253 Sayılı Dernekler Kanunu İçin Tıklayınız

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu İçin Tıklayınız

2016 - 2020 Su Ürünleri Sirküleri İçin Tıklayınız

Kara Avı Video Galerisi İçin Tıklayınız

Balık Avı Video Galerisi İçin Tıklayınız
 
SİSAV DOĞA SPORLARI DERNEĞİ